De partners

De Buurtkamer ontvangt financiële en/ of materiële bijdragen van:

  • Gemeente Utrecht
  • Dock
  • VSB Fonds
  • MAEX
  • Coen Hagedoorn Bouwgroep
  • Vele buurtbewoners

Verder werkt de Buurtkamer samen met partners als De Vrijwilligerscentrale Utrecht, Dock, Dwarsverband, Stichting Present Utrecht, vele zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties, woningbouwcorporaties, de ondernemers van Winkelcentrum de Klop, veiligheid- en leefbaarheid partners, Buurtmobiel, en vele andere grote of kleine organisaties. Soms tijdelijk, soms langdurig.

Zou jij ook met ons willen samenwerken? Neem contact met ons op.