De organisatie

Stichting Buurtkamer de Klop heeft als doel een ontmoetings- en activiteitenruimte te exploiteren in de Utrechtse wijk Overvecht. Door het initiëren, stimuleren en faciliteren van activiteiten in en georganiseerd vanuit de Buurtkamer, worden verbinding en steun gecreëerd voor de bewoners van Overvecht. Zo proberen we de leefbaarheid in die wijk structureel te verbeteren.

Buurtkamer de Klop levert diverse diensten bedoeld voor de bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht die dit nodig hebben. Veel buurtbewoners hebben niet zoveel geld te besteden, een beperkt sociaal netwerk, een psychische kwetsbaarheid en/ of lichamelijke beperking. Hierdoor zijn sommige dingen in het leven moeilijk. Speciaal voor hen bieden wij een helpende hand.

Het bestuur van stichting Buurtkamer de Klop bestaat uit vijf vrijwillige bestuursleden:

  • Voorzitter: Fran van Kraaij
  • Secretaris: Ab Kools
  • Penningmeester: Marija Scheeve
  • Kandidaat Bestuurslid: Mendé Scholten
  • Kandidaat Bestuurslid: Marga den Hartog

De dagelijkse leiding is in handen van twee parttime betaalde krachten: Shirley Vrij (sociaal beheer) en Ilona Seure (teamcoördinator). Samen met nog ongeveer dertig vrijwilligers dragen zij zorg voor Buurtkamer de Klop.

De Buurtkamer heeft geen winstoogmerk. Bijdragen worden gebruikt om een helpende hand te bieden en de koffie inloop te faciliteren.